zvýšená hypertonie tváří, jazyka a v dutině ústní

  • Lukášek stále nedokáže kousat stravu, vše mu je mixováno 
  • při jakémkoli kousku má dávivý reflex
  • i když stále zkoušíme pevnější stravu, nedaří se
  • naštěstí už nezvracíme
  •  
  • snese malé kousky vkládané na zadní stoličku, zde je ale problém v tom, že rád kouše - do prstů, ne však do jídla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • doporučená terapie:

- kvalitní, zajištěná poloha nejen při jídle a pití, ale i při hře 

- taktilní stimulace dlaní a obličeje - dlaň dítěte a rodiče - vnitřní strana ruky dítěte ke tváři

                                                       - stimulace rukou, různými materiály

- terapie Vějířky prsty na vnitřní straně tváří (před jídlem, min. 1x denně) bříškem ukazováčku z hora dolů, pár tahů

- laterální vkládání potravy, kroužení (prstem nebo hladkou stranou zubního kartáčku) kolem jazyka a dásní

- stimulace kůrkou chleba

 

Jak souvisí poruchy řeči s poruchami příjmu a zpracování potravy?

Orofaciální oblast zabezpečuje primárně funkci příjmu potravy. Koordinovanou souhrou činnosti jednotlivých svalů umožňuje také vyjadřování artikulovanou řečí. Centrální porucha inervace orofaciálního svalstva způsobuje, že obvykle bývá u dětí s DMO obojí porušeno.

Zkušený terapeut (logoped, vyškolená zdravotní sestra) je schopen odhalit abnormality ve vývoji jemné motoriky mluvidel, patologické přetrvávání nebo chybění „potravových“ reflexů, poruchy citlivosti v dutině ústní i jejím okolí. Úspěšnost bukofaciální terapie, terapie zaměřené na odstraňování problémů v bukofaciální oblasti, závisí především na včasném zahájení péče, na mentální kapacitě dítěte a v neposlední řadě na postoji a kooperaci rodičů  v terapii.