Vojtova metoda, hiporehabilitace, protahování, masáže ... NOVĚ - ZAČALI JSME POUŽÍVAT TEJPY 

 -  Vojtu cvičíme již od narození, nyní už jen dvakrát, v zimě třikrát týdně (jezdí mi pomáhat rehabilitační sestra)

prokládáme  - protahováním

                     -  koněm (což bych řekla, že je pro Lukáška ta nejlepší rehabilitace - má koně velice rád), jezdíme někdy až 3x týdně

                      - vířivou vanou a masírováním

- tejpy Lukáškovi hodně pomáhají držet jeho stále kroutící se tělíčko .... 

 

VŠE, CO JE POTŘEBA VĚDĚT O TEJPOVÁNÍ   www.tejpovani.cz/

 s Lukáškem navštěvujeme:  až 2x do roka týdenní-čtrnáctidenní pobyt v Dětském                                              rehabilitačním centru ve Znojmě                                                                www.detskecentrumzn.cz/pece.htm    /odkazy/

 

 

 

                   

Doporučuji nově vydanou knihu "Dítě ve Vojtově terapii" od Heidi Orth.

Je zde srozumitelně a výstižně popisována Vojtova terapie, kterou může pochopit nejen fyzioterapeut, ale i rodič zajímající se o tuto terapii.