doteksvetla.blogspot.com/ - nabídka focení 

 

https://brno.ranapece.cz -  nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. 

www.piafa.cz - Posláním Sdružení PIAFA ve Vyškově je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. 

 

www.rousek.eu - Zdravotnická lehátka

 

www.reha.patron.eu/cs - rehabilitační a kompenzační pomůcky

 

www.detskecentrumzn.cz/pece.htm - DC poskytuje pediatrickou, neurologickou, léčebně rehabilitační, psychologickou, výchovnou a sociální péči ohroženým a postiženým dětem a jejich rodinám. Veškerou komplexní péči zajišťuje DC formou lůžkové, stiaconární a ambulantní péče o ohrožené a postižene děti ve věku od 0 do 15 let.

 

www.benecykl.cz - krása a pohodlí cykloturistiky

       

   www.nasebatole.cz/                               www.predskolaci.cz/