A/ mentální retardace - těžká forma

B /spastická mozková obrna / kvadruparetická forma           DMO

C/ zvýšená hypertonie tváří a jazyka v dutině ústní

D/  rehabilitace

E/ Myopie - krátkozrakost

 

HEMATOLOGIE-  po rozsáhlé trombóze dolní duté žíly

NEFROLOGIE -  uropatie - poškození ledvin

ORTOPEDIE - sledován ohledně kontraktury kloubů,                              pánevní krajiny a stehna

ALERGOLOGIE - dlouhodobá intubace  po narození